th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(24-07-2562)

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
วัสดุ จำนวน ๕ รายการ (๔๐.๑๔.๑๗.๐๐) ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังแสงชัยโลหะ (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๕๑๗.๕๓ บาท


เอกสารแนบ:


ประกาศวัสดุ 5 รายการ.pdf


back to top