th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือคลองท่าต้นสน จังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมทำกระบอกไฮดรอลิคชุดบุ้งกี๋ รถขุด ตง.2 จำนวน 1 กระบอก เพื่อใช้ปฏิบัติงานที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือคลองท่าต้นสน จังหวัดระนอง วิธีเฉพาะเจาะจง
(24-07-2562)เอกสารแนบ:


ซ่อมทำกระบอกไฮดรอลิคชุดบุ้งกี๋ รถขุด ตง.2.pdf


back to top