Menu

th en

 
 
A+ A A-
ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำน่าน ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(23-07-2562)เอกสารแนบ:


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


back to top