Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อท่อส่งดิน (ท่อเหล็ก) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว จำนวน 52 ท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(11-07-2562)เอกสารแนบ:


ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อท่อส่งดิน (ท่อเหล็ก) จำนวน 52 ท่อ.pdf


back to top