Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศกองพัสดุ ที่ 2102/2562 เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์
(09-07-2562)

ด้วยงานยานพาหนะ ฝ่ายซ่อมบำรุงและยานพาหนะ กองพัสดุ กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่เกษียณรวมทั้งจัดหาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับภาระกิจการให้บริการของกองพัสดุ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:


ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ.pdf


back to top