Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้กัยเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09-07-2562)

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐รายการ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว  จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
วัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ (๔๐.๑๔.๑๗.๐๐) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านซิน เลี่ยน ฮวด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๓๕.๐๐ บาท


เอกสารแนบ:


ประกาศวัสดุ ๑๐ รายการ.pdf


back to top