Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมทำรอกสวิงขวาเรือเจ้าท่า ข.๕ เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(08-07-2562)

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมทำรอกสวิงขวา เรือเจ้าท่า ข.๕ จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
เหมาซ่อมทำรอกสวิงขวา (๗๘.๑๘.๐๑.๐๐) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแดงกลการ โดยนายสุชิน  วีรดุลยฤทธฺ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐.๐๐ บาท


เอกสารแนบ:


ประกาศซ่อมรอกสวิงขวา.pdf


back to top