th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(08-07-2562)

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ และเรือเจ้าท่า ๒๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว  จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร (๑๒.๑๘.๑๖.๐๐) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดนุพรออยล์ (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๔๔๐.๐๐ บาท


เอกสารแนบ:


ประกาศน้ำมัน.pdf


back to top