th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับโครงการจัดหาระบบเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบในคลองแสนแสบ เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(22-03-2562)เอกสารแนบ:


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


back to top