th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาก่อสร้างหลักไฟนำ และหลักไฟขอบร่อง พร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ ที่จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด (โครงการที่ ๑)
(24-06-2557)

วันที่ประกาศ : 24/06/2557
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์ : 27/06/2557เอกสารแนบ:


ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
ราคากลาง


back to top