th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 24,500 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับเรือเจ้าท่า จ.3 ปฏิบัติงานลากจูงเรือเจ้าท่า ข.31 และเรือเจ้าท่า 231
(14-09-2561)เอกสารแนบ:


เผยแพร่แผน.pdf


back to top