th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับโครงการในความรับผิดชอบของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จำนวน ๓ รายการ
(06-09-2561)เอกสารแนบ:


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


back to top