th en

Menu
 
 
A+ A A-
ข่าวกรม/ประกาศกรม

ข่าวกรม/ประกาศกรม (4)

aaaaaa
วันศุกร์, 16 พฤษภาคม 2557 10:14

ข่าวประกาศ


aaaaaa
วันอังคาร, 08 เมษายน 2557 11:42

ทดสอบระบบ

ทดสอบการใช้งานระบบเว็บไซด์กรมเจ้าท่า


aaaaaa
วันพุธ, 09 มกราคม 2556 00:00

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่2/2556เรื่องกรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ Mind mapping รุ่นที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2556

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทร 0 2233 1311-8 ต่อ 364, 354


aaaaaa
วันพุธ, 09 มกราคม 2556 00:00

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 1/2556เรื่องนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจราชการ การเดินเรือในคลองแสนแสบ

พบเห็นเหตุการณ์ทางน้ำแจ้งสายด่วน กรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง