th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า
(26-05-2563)วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รุ่นที่ 2 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่พนักงานราชการ “ขอให้พนักงานราชการทุกคนมีความภาคภูมิใจในองค์กรที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ให้ตั้งใจในการทำงาน เรียนรู้งาน ฝึกประสบการณ์ และพัฒนาตนเอง”

 

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจของพนักงานราชการให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อไปภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า 

back to top