th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 จากบริษัท ไฮซีซั่น รีสอร์ท จำกัด
(21-04-2563)วันที่ 21 เมษายน 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เข้ารับมอบสิ่งของบริจาค จากนายพฤกษ์ วงศ์พนากิจ ผู้บริหาร บริษัท ไฮซีซั่น รีสอร์ท จำกัด ณ ท่าเรือกรมเจ้าท่า ได้แก่ หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 80 ชิ้น, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 70 ขวดและข้าวกล่อง จำนวน 80 กล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส พร้อมเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

เราจะผ่านวิกฤตในครั้งนี้ ไปด้วยกัน”ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 จากบริษัท ไฮซีซั่น รีสอร์ท จำกัด  อธิบดีกรมเจ้าท่า รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 จากบริษัท ไฮซีซั่น รีสอร์ท จำกัด  อธิบดีกรมเจ้าท่า รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 จากบริษัท ไฮซีซั่น รีสอร์ท จำกัด  อธิบดีกรมเจ้าท่า รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 จากบริษัท ไฮซีซั่น รีสอร์ท จำกัด         

back to top