th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

ตรวจติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารกองเรือประมงของกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า
(28-09-2561)นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารกองเรือประมงของกรมเจ้าท่า โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า , นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ , นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

ตรวจติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารกองเรือประมงของกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า  ตรวจติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารกองเรือประมงของกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า  ตรวจติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารกองเรือประมงของกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า  ตรวจติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารกองเรือประมงของกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า  ตรวจติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารกองเรือประมงของกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า  ตรวจติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารกองเรือประมงของกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า  ตรวจติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารกองเรือประมงของกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า 

back to top