th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบนิธิทุน “พระจุลจอมเกล้าฯ” โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครบรอบ6 ปี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. พญาไท กรุงเทพฯ
(06-10-2560)


กรมเจ้าท่า จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ กล่าวมุทิตาจิต ต่อผู้นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ และผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ กรมเจ้าท่า
(29-09-2560)


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมนำลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 333 เพื่อตรวจการเดินทางของประชาชนและตรวจการจราจรทางน้ำ โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณท่าเรือสาทร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560
(04-10-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) ร่วมพิธีและเข้ารับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงคมนาคม โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) และนายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม
(27-09-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุม “การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารแผนการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น (ว 20/2559)” โดยมีนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า
(22-09-2560)


นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ 2 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ
(19-09-2560)


นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานการศึกษาฯ เบื้องต้น โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EHIA) เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา) โดยมีนายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม พร้อมด้วย นายปกรณ์ ประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า
(15-09-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับแผนการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมแม่น้ำยม อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า
(11-09-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งยังให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายภิมุข ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
(31-08-2560)


นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนให้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 15 ปี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ อาคารกรมการท่องเที่ยว สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
(28-08-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ลงเรือรอยัลทรีเพื่อทำการทดสอบการเดินเรือเฟอร์รี่เส้นทางท่าเรือจุกเสม็ด สัตหีบ จังหวัดชลบุรี –ท่าเรือบางเบ้า จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
(19-08-2560)


Page 20 of 45
back to top