th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 1/2556เรื่องนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจราชการ การเดินเรือในคลองแสนแสบ

พบเห็นเหตุการณ์ทางน้ำแจ้งสายด่วน กรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

Download attachments: