th en

Menu
 
 
A+ A A-

รวมสารคดีวิทยุปี 2558

Documents
03.สารคดีวิทยุกรมเจ้าท่า ตอนที่ 3 เดิน ปั่นจักรยาน แล้วต่อเรือ ลดค่าใช้จ่าย สุขภาพกาย แข็งแรง 2.06 Megabytes 08-08-2014
02.สารคดีวิทยุกรมเจ้าท่า ตอนที่ 2 กรมเจ้าท่า กับสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุและผู้พิการ 2.25 Megabytes 08-08-2014
01.สารคดีวิทยุกรมเจ้าท่า ตอนที่ 1 บทบาทและความสำคัญคนประจำเรือไทย 2.84 Megabytes 09-08-2014
08.สารคดีวิทยุกรมเจ้าท่า ตอนที่ 8 การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 1.22 Megabytes 20-09-2014
04.สารคดีวิทยุกรมเจ้าท่า ตอนที่ 4 กรมเจ้าท่ากับภารกิจสนับสนุนการปราบปรามการค้ามนุษย์ 1.21 Megabytes 20-09-2014
05.สารคดีวิทยุกรมเจ้าท่า ตอนที่ 5 การขุดลอกร่องน้ำ เพื่อการเดินเรือ และการระบายน้ำ 1.12 Megabytes 20-09-2014
06.สารคดีวิทยุกรมเจ้าท่า ตอนที่ 6 การพัฒนากฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย 1.60 Megabytes 20-09-2014
07.สารคดีวิทยุกรมเจ้าท่า ตอนที่ 7 ยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ พัทยาโมเดล 1.41 Megabytes 20-09-2014
09.สารคดีวิทยุกรมเจ้าท่า ตอนที่ 9 การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งพัง 1.51 Megabytes 20-09-2014
12.สารคดีวิทยุกรมเจ้าท่า ตอนที่ 12 ชูชีพเก่าแลกใหม่...ปลอดภัยได้มาตรฐาน 2.31 Megabytes 20-11-2014
11.สารคดีวิทยุกรมเจ้าท่า ตอนที่ 11 ร่วมรักษาแม่น้ำ..กำจัดผักตบชวา..ปวงประชาสุขใจ 2.87 Megabytes 21-11-2014
10.สารคดีวิทยุกรมเจ้าท่า ตอนที่ 10 คืนความสุขให้ปวงประชา..ร่วมพัฒนาแม่น้ำคูคลอง 2.75 Megabytes 21-11-2014