Menu

th en

 
 
A+ A A-

สารคดีโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2558

Documents
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 01 โครงการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ 6.66 Megabytes 02-06-2015
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 02 กฎข้อบังคับการตรวจเรือ พ.ศ. 2558 6.78 Megabytes 04-06-2015
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 03 Thailand Marina Hub of ASEAN มหกรรมเรือสำราญและมารีน่า 6.68 Megabytes 09-09-2015
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 04 การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 6.64 Megabytes 09-09-2015
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 05 โครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่แห่งใหม่ 6.74 Megabytes 10-09-2015
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 06 มาตรฐานการก่อสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ 6.77 Megabytes 16-09-2015
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 07 โครงการพัฒนาระบบขนส่งโดยสารสาธารณะทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 7.04 Megabytes 16-09-2015
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 08 การจดทะเบียนเรือไทย 7.28 Megabytes 16-09-2015
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 09 การกำจัดผักตบชวาเพื่อเปิดเส้นทางการสัญจรทางน้ำ 6.61 Megabytes 16-09-2015
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 10 มาตรฐานการตรวจเรือ 6.69 Megabytes 16-09-2015
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 11 การนำร่องเรือเพื่อความปลอดภัย 7.19 Megabytes 16-09-2015
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 12 การพัฒนาระบบขนส่งโดยสารสาธารณะทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 7.48 Megabytes 16-09-2015
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 13 วันทางทะเลโลก 7.41 Megabytes 16-09-2015
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 14 พรบ.อำนวยความสะดวก 6.48 Megabytes 16-09-2015
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 15 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี 9.80 Megabytes 25-09-2015