Menu

th en

 
 
A+ A A-

สารคดีโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2557

Documents
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 01 การรณรงค์ความปลอดภัยทางน้ำ 6.56 Megabytes 09-08-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 02 มาตรฐานของการอบรมเพื่อคนประจำเรือ 6.49 Megabytes 30-09-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 03 การเผชิญเหตุฯ และการฟื้นฟูเยียวยา 6.54 Megabytes 30-09-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 04 การกำจัดผักตบชวาเพื่อเปิดเส้นทางการระบายน้ำ 6.49 Megabytes 30-09-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 05 การขุดลอกร่องน้ำเพื่อการเดินเรือ 6.45 Megabytes 30-09-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 06 การขุดลอกร่องน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย 6.43 Megabytes 30-09-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 07 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 6.62 Megabytes 30-09-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 08 วันทางทะเลโลก ปี 2557 6.62 Megabytes 30-09-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 09 การพัฒนาท่าเรือเพื่ออนาคต 6.31 Megabytes 03-10-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 10 โครงการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ (พัทยาโมเดล) 6.37 Megabytes 15-10-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 11 กรมเจ้าท่ากับมาตรการป้องกันกรณีการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง (การค้ามนุษย์) 6.86 Megabytes 31-10-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 12 กรมเจ้าท่าพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา 6.82 Megabytes 31-10-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 13 กรมเจ้าท่า กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2557 ตอนที่ 1 6.53 Megabytes 01-11-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 14 กรมเจ้าท่า กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2557 ตอนที่ 2 9.43 Megabytes 14-11-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 15 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล..ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข 6.53 Megabytes 26-11-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 16 ร่วมรักษาแม่น้ำ..กำจัดผักตบชวา..ปวงประชาสุขใจ.. 6.32 Megabytes 26-11-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 17 คืนความสุขให้ปวงประชา..ร่วมพัฒนาแม่น้ำคูคลอง.. 6.55 Megabytes 04-12-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 18 ชูชีพเก่าแลกใหม่...ปลอดภัยได้มาตรฐาน.. 6.85 Megabytes 04-12-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 19 เรื่อง กัปตัน บุช เจ้ากรม กรมท่าคนแรกของสยาม 7.05 Megabytes 16-12-2014
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 20 เรื่อง กรมเจ้าท่า มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน..ชูชีพเก่าแลกใหม่..ปลอดภัยได้มาตรฐาน 6.77 Megabytes 17-01-2015