th en

Menu
 
 
A+ A A-
Super User

Super User

อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีและการบังคับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ศรต. โรงพยาบาลตำรวจ จัดหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ศรต. โรงพยาบาลตำรวจ จัดหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับบุคลากรกรมเจ้าท่า

อธิบดีและข้าราชการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

Subscribe to this RSS feed