th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561
(14-08-2561)ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 , นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม , นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในขณะนี้สามารถเกี่ยวกว้านที่ตัวเรือได้จำนวน 3 จุด จาก 4 จุด เนื่องจากในพื้นที่ทางทะเลมีคลื่นลมแรง ประกอบกับมีความแรงของกระแสน้ำ ทำให้เรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่สามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย โดยในวันพรุ่งนี้จะทำการเกี่ยวกว้านที่ตัวเรืออีก 1 จุด เพื่อให้ลำเรือขึ้นมาตั้งตรง ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเรือเข้าฝั่งได้ในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้ (14 สิงหาคม 2561)

ภาพกิจกรรม:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561    นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561    นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินการกู้เรือฟีนิกซ์จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 

back to top