th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2560 (Sarex 2017) ภาคทฤษฎี (Tabletop Exercise) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอนและเตรียมความพร้อมในการสาธิตการฝึกซ้อมฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(19-07-2560)นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2560 (Sarex 2017) ภาคทฤษฎี (Tabletop Exercise) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอนและเตรียมความพร้อมในการสาธิตการฝึกซ้อมฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม:

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2560 (Sarex 2017) ภาคทฤษฎี (Tabletop Exercise) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอนและเตรียมความพร้อมในการสาธิตการฝึกซ้อมฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2560 (Sarex 2017) ภาคทฤษฎี (Tabletop Exercise) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอนและเตรียมความพร้อมในการสาธิตการฝึกซ้อมฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี    นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2560 (Sarex 2017) ภาคทฤษฎี (Tabletop Exercise) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอนและเตรียมความพร้อมในการสาธิตการฝึกซ้อมฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี    นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2560 (Sarex 2017) ภาคทฤษฎี (Tabletop Exercise) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอนและเตรียมความพร้อมในการสาธิตการฝึกซ้อมฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

back to top