th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำท่าเทียบเรือเอนกประสงค์แหลมทวดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(18-04-2560)นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำท่าเทียบเรือเอนกประสงค์แหลมทวด โดยรับฟังรายงานจากนายพิเชฐ สุดเดือน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ในการตั้งจุดประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน การจัดชุดออกตรวจตามมาตรการความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางน้ำอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี รดน้ำดำหัวขอพรจากรองอธิบดีฯ เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีภาพกิจกรรม:

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำท่าเทียบเรือเอนกประสงค์แหลมทวดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำท่าเทียบเรือเอนกประสงค์แหลมทวดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำท่าเทียบเรือเอนกประสงค์แหลมทวดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำท่าเทียบเรือเอนกประสงค์แหลมทวดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำท่าเทียบเรือเอนกประสงค์แหลมทวดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำท่าเทียบเรือเอนกประสงค์แหลมทวดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

back to top