th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จับมือ TOYOTA จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองสายธนู จังหวัดสมุทรปราการ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(12-06-2563)กรมเจ้าท่า จับมือ TOYOTA จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ. กำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองสายธนู จังหวัดสมุทรปราการ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า หารือร่วมกับนายกนิษฐ์ กันต์นิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ ร่วมหารือในการจัดกิจกรรมจิตอาสา CSR เก็บขยะและปรับสภาพน้ำคลองสายธนู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาขยะอุดตันทางระบายน้ำ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ให้คลองเกิดการระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดการท่วมขังในฤดูฝน พร้อมร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช. และปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลองให้เกิดความสวยงาม

ทั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ อาทิ กรมเจ้าท่า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน และประชาชนในพื้นที่ โดยกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เพื่อร่วมแสดงพลังจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

 

———————————

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า

โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 203ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จับมือ TOYOTA จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองสายธนู จังหวัดสมุทรปราการ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กรมเจ้าท่า จับมือ TOYOTA จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองสายธนู จังหวัดสมุทรปราการ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กรมเจ้าท่า จับมือ TOYOTA จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองสายธนู จังหวัดสมุทรปราการ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    กรมเจ้าท่า จับมือ TOYOTA จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองสายธนู จังหวัดสมุทรปราการ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กรมเจ้าท่า จับมือ TOYOTA จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองสายธนู จังหวัดสมุทรปราการ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

back to top