th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตโครงการท่าเทียบเรือที่ 4
(24-10-2562)วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยนายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6, นายประเวศน์ สุภาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียขึ้น เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นฯ มาประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้การพิจารณาอนุญาตโครงการมีความครบถ้วนรอบด้าน อีกทั้งครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และสร้างการยอมรับร่วมกัน

ภาพกิจกรรม:

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตโครงการท่าเทียบเรือที่ 4   นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตโครงการท่าเทียบเรือที่ 4   นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตโครงการท่าเทียบเรือที่ 4     นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตโครงการท่าเทียบเรือที่ 4   นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตโครงการท่าเทียบเรือที่ 4   นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตโครงการท่าเทียบเรือที่ 4  

back to top