th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น. สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ เข้าแสดงความยินดีแก่นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า
(10-10-2562)วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น. สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ เข้าแสดงความยินดีแก่นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องศรี พระยา อาคาร 2 ชั้น 7 กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น. สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ เข้าแสดงความยินดีแก่นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า  วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น. สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ เข้าแสดงความยินดีแก่นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า  วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น. สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ เข้าแสดงความยินดีแก่นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า  วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น. สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ เข้าแสดงความยินดีแก่นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า  วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น. สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ เข้าแสดงความยินดีแก่นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า 

back to top