th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท
(09-10-2562)วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร


back to top