th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
(08-10-2562)วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อหารือการเตรียมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลภาพกิจกรรม:

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 

back to top