th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบโอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน 29 ราย
(08-10-2562)วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เข้ามอบโอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 29 ราย ทั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคน พร้อมให้โอวาทให้ข้าราชการทุกคนตั้งใจอบรม ทำงานเพื่อประเทศชาติ และประชาชน พร้อมต้องมีคุณธรรมในการทำงาน ทำงานอย่างมีความรู้ มีความสุขกาย และสุขใจในการทำงานที่กรมเจ้าท่าสำหรับการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่จะจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2562 มีการอบรมให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมองค์กร หลักการครองตน ครองงานและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของข้าราชการ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล ฯลฯ ณ ห้องท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่าภาพกิจกรรม:

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบโอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน 29 ราย  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบโอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน 29 ราย  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบโอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน 29 ราย  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบโอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน 29 ราย  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบโอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน 29 ราย  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบโอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน 29 ราย  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบโอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน 29 ราย         

back to top