th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับระบบเดินเรือโดยสารในแม่น้ำปาซิกของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(24-01-2562)วันที่ 24 มกราคม 2562 นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับระบบเดินเรือโดยสารในแม่น้ำปาซิกของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ เป็นการเข้าหารือเรื่องบทบาทการคมนาคมและแนวทางในการบริหารจัดการการให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อประกอบการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำปาซิกและการขยายการให้บริการไปยังแม่น้ำสาขาบริเวณเมโทรมะนิลา พร้อมเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรและมลพิษทางอากาศ ของประเทศฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุมแม่น้ำยม อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า 

................................. ภาพกิจกรรม:

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับระบบเดินเรือโดยสารในแม่น้ำปาซิกของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับระบบเดินเรือโดยสารในแม่น้ำปาซิกของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับระบบเดินเรือโดยสารในแม่น้ำปาซิกของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์   

back to top