th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการบริเวณอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ชายหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(19-07-2560)นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการบริเวณอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมชายหาดเฉวง บริเวณเขตควบคุมการเดินเรือหาดเฉวง ตาม(กฎกระทรวงกำหนดเขตท่าเรือ เขตจอดเรือ เขตควบคุมการเดินเรือ บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  โดยจัดทางเข้า-ออก และแบ่งโซนการเล่นน้ำ กิจกรรมทางน้ำเจ็ทสกี รวมทั้งการจัดระเบียบควบคุมเรือเจ็ทสกีให้มีจำนวนจำกัด โดยติดสติเกอร์แสดงอัตลักษณ์เรือที่ได้การรับรองจากกรมเจ้าท่าในการทำประกันภัยเรือตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ชายหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม:

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการบริเวณอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ชายหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการบริเวณอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ชายหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการบริเวณอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ชายหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการบริเวณอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ชายหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการบริเวณอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ชายหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการบริเวณอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ชายหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการบริเวณอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ชายหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

back to top