th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(30-03-2560)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 โดยมีนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 กล่าวรายงาน และวิทยากรจากสำนักกฎหมาย พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าที่ภูมิภาคที่ 1 , 2 และ 7 เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี    นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

back to top