th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหารให้สัมภาษณ์สดรายการ ข่าว 5 หน้า 1 เกี่ยวกับวันทางทะเลโลก2558
(22-09-2558)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร ให้สัมภาษณ์สด รายการข่าว5หน้า1 วันที่22 ก.ย.2558 เรื่องการจัดงานวันทางทะเลโลก 2558 กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2558 หัวข้อการจัดงาน“Maritime Education & Training” หรือ การศึกษาพาณิชย์นาวี ทางเลือกที่ดีสู่อนาคต  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ      ภาพกิจกรรม:

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหารให้สัมภาษณ์สดรายการ ข่าว 5 หน้า 1 เกี่ยวกับวันทางทะเลโลก2558       

back to top