th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นที่ 30 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมในพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 และพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดนและถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดี
(30-10-2562)วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมในพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 และพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดนและถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วยนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายมัน วิน ไข่ ตัน ประธานสภาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นาย อู โซ วิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการคลัง ดร. ตัน เมี๊ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นาย นัน คิน ทวย เมี๊ยะ มุขมนตรีแห่งรัฐกะเหรี่ยง นาย อู จอ ลิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงก่อสร้าง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย คณะผู้บริหารระดับสูงพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี ณ จุดกึ่งกลางสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สำหรับสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 นั้น นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า สะพานมิตรภาพไทย- เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ได้รับการอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างสะพาน ถนนเชื่อมต่อฝั่งไทยและถนนเชื่อมต่อฝั่งเมียนมา อาคารด่านฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา รวมทั้งค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินฝั่งไทย วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,900 ล้านบาท แบ่งเป็นค่างานฝั่งไทยจำนวน 2,900 ล้านบาท และค่างานฝั่งเมียนมา จำนวน 1,000 ล้านบาท และในปีพุทธศักราช 2560 ครม.ได้อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 232 ล้านบาท เป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินฝั่งไทยและค่าก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนทั้งสองฝั่ง เพื่อปรับรูปแบบด้านสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการทั้งสิ้น 4,132 ล้านบาท

สำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการอยู่บนทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณบ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 6 สายเมียวดี-กอกะเร็ก หรือ ทางหลวงอาเซียนหมายเลข 1 ในเมืองเมียวดี ลักษณะโครงการประกอบด้วย 1. สะพานข้ามแม่น้ำเมย ความยาว 760 เมตร 2. ถนนขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมต่อสะพานทั้งสองฝั่ง 3. อาคารด่านพรมแดนทั้ง 2 ฝั่ง มีระยะทางโครงการรวมทั้งสิ้น 21.40 กิโลเมตร แบ่งเป็นระยะทางโครงการในฝั่งไทย 17.25 กิโลเมตร และฝั่งเมียนมา 4.15 กิโลเมตร

ด้านรูปแบบการก่อสร้าง ได้ออกแบบเป็นสะพานคานพื้นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง ก่อสร้างด้วยวิธีคานยื่นสมดุล โดยการเพิ่มส่วนยื่นออกไปทั้ง 2 ข้างของเสาตอม่อ พร้อมดึงลวดอัดแรงเพื่อต้านกับน้ำหนักของส่วนที่ยื่น และดึงลวดช่วงกลางในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสุดท้าย เพื่อรับน้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมด ซึ่งเหมาะกับการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำที่ไม่ต้องใช้ค้ำยันจากพื้นด้านล่าง ส่วนความพิเศษที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของ ของสะพานแห่งนี้คือโคมไฟ ที่ผสมผสานศิลปะของทั้ง 2 ประเทศ โดยนำลวดลายและความอ่อนช้อยของลายกนกซึ่งเป็นศิลปะของไทย มาแต่งเติมสีสันตามแบบฉบับของประเทศเมียนมาคือสีทองและสีเขียว เมื่อติดตั้งทั่วทั้งสะพาน จึงปรากฏเป็นภาพสวยงาม และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานของทั้ง 2 ประเทศ

สะพานแห่งนี้เป็นประจักษ์พยานหนึ่งของการเชื่อมกระชับสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยความใกล้ชิดจากสภาพภูมิประเทศ วิถีชีวิต รากฐาน วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ทำให้ดินแดนทั้งสองเป็นเสมือน “เพื่อนบ้าน” ที่มั่นคงเกี่ยวพันกันมานาน มีความเกื้อกูลและความปรารถนาดีที่ต่างมอบให้แก่กันทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกรอบความร่วมมือบนทวิภาคี ได้ช่วยเติมเต็มการพัฒนาอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ และยังเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ที่เชื่อม 4 ประเทศเข้าด้วยกัน ได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว และเวียดนาม ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศทั่วภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ นำมาซึ่งความเจริญทั้งด้านคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณด่านชายแดนทั้ง 2 ประเทศอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม:

นที่ 30 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมในพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 และพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดนและถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดี  นที่ 30 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมในพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 และพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดนและถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดี  นที่ 30 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมในพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 และพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดนและถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดี  นที่ 30 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมในพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 และพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดนและถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดี  นที่ 30 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมในพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 และพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดนและถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดี  นที่ 30 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมในพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 และพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดนและถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดี  นที่ 30 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมในพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 และพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดนและถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดี  นที่ 30 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมในพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 และพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดนและถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดี  นที่ 30 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมในพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 และพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดนและถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดี  นที่ 30 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมในพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 และพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดนและถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดี 

back to top