th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นกรรมการการสัมภาษณ์บุคลากรเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
(29-10-2562)
          นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นกรรมการการสัมภาษณ์บุคลากรเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๔/๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ พื้นที่โรงเรียนจิตอาสาฯ กรุงเทพมหานคร 
          ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. มีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคลากรกระทรวงคมนาคม ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม จำนวน ๑๔ คน และผู้สมัครโดยตรงหรือได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนจิตอาสาฯ จำนวน ๔ คนภาพกิจกรรม:

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นกรรมการการสัมภาษณ์บุคลากรเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  

back to top