th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

การประชุมการกำหนดแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ฝ่าฝืน มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ภายหลังคำสั่ง คสช. ที่ 32/2560
(26-09-2561)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมการกำหนดแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ฝ่าฝืน มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ภายหลังคำสั่ง คสช. ที่ 32/2560 โดยมีผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 – 7 และสาขา รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่าภาพกิจกรรม:

การประชุมการกำหนดแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ฝ่าฝืน มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ภายหลังคำสั่ง คสช. ที่ 32/2560  การประชุมการกำหนดแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ฝ่าฝืน มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ภายหลังคำสั่ง คสช. ที่ 32/2560  การประชุมการกำหนดแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ฝ่าฝืน มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ภายหลังคำสั่ง คสช. ที่ 32/2560  การประชุมการกำหนดแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ฝ่าฝืน มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ภายหลังคำสั่ง คสช. ที่ 32/2560  การประชุมการกำหนดแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ฝ่าฝืน มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ภายหลังคำสั่ง คสช. ที่ 32/2560 

back to top