th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬา เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 66 ปี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ณ สโมสรการท่าเรือฯ คลองเตย กรุงเทพฯ
(17-05-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ในประเด็น การบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560
(01-05-2560)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ในประเด็น การบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560


นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการทำงานของกรมเจ้าท่าให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
(24-04-2560)


กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม “ทำบุญปีใหม่ไทย เสริมสิริมงคล อุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนผู้ล่วงลับ” โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหาร ข้าราชการบำนาญ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมพิธีการทางศาสนาและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ลานใต้อาคาร 2 กรมเจ้าท่า
(24-04-2560)


นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยทางน้ำ พ.ศ. .... โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับฟังการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ
(20-04-2560)


นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EHIA) เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า
(19-04-2560)


นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีนายภิมุข ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 นายสมภพ ปัญญาไวย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ผู้อำนวยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
(18-04-2560)


นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ตรวจเยี่ยมศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งประชุมหารือให้โอวาท เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางน้ำ และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6
(18-04-2560)


นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยนายธีระวัฒน์ พวังคาม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจดูความปลอดภัยของแพร้านอาหาร และการจัดโซนนิ่งของกิจกรรมทางน้ำ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ณ หาดศรีภิรมย์ (บุ่งสระพัง) อำเภอกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี
(18-04-2560)


นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยนายธีระวัฒน์ พวังคาม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ณ หาดศรีภิรมย์ (บุ่งสระพัง) อำเภอกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี
(18-04-2560)


นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่าและผู้บริหารกรมฯ ตรวจความปลอดภัยทางน้ำ และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภุมิภาคสาขาสตูล เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ เมืองท่าสตูล บริเวณท่าเทียบเรือปากบารา เกาะตะรุเตา
(18-04-2560)


นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา ท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา และท่าเทียบเรือ อบจ. คลองจิหลาด เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ จังหวัดกระบี่
(18-04-2560)


นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ มอบน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรคันไร่ และเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการประสานงานพัทยาน้อยเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ หาดพัทยาน้อย เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(18-04-2560)


Page 21 of 44
back to top