th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา จังหวัดพังงา
(18-04-2560)นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา โดยมีนายสุขิน รัตนเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ให้การต้อนรับ นายณชพงศ์ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้ง ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่รดน้ำขอพรจากรองอธิบดีฯ เนื่องในวันสงกรานต์ จากนั้นเดินทางไปตรวจศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำท่าเทียบเรือสุรกุล และท่าเทียบเรือท่าด่าน โดยกำชับให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา จังหวัดพังงาภาพกิจกรรม:

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา จังหวัดพังงา   นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา จังหวัดพังงา   นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา จังหวัดพังงา     นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา จังหวัดพังงา   นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา จังหวัดพังงา   นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา จังหวัดพังงา   นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา จังหวัดพังงา  

back to top