th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบ 55 ปี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ อาคารหอประชุม 1 สถาบันการบินพลเรือ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
(03-06-2559)นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบ 55 ปี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ อาคารหอประชุม 1 สถาบันการบินพลเรือ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม:

นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบ 55 ปี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ อาคารหอประชุม 1 สถาบันการบินพลเรือ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบ 55 ปี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ อาคารหอประชุม 1 สถาบันการบินพลเรือ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 

back to top