th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

เดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุเรือโดยสารในคลองแสนแสบ
(16-03-2559)เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2559 ผู้บริหารกรมเจ้าท่าได้มอบหมายให้ นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ซึ่งขณะนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 17 ราย ดังนี้ 
1. โรงพยาบาลรามคำแหง จำนวน 3 ราย 
2. โรงพยาบาลเพชรเวช จำนวน 5 ราย 
3. โรงพยาบาลลาดพร้าว จำนวน 1 ราย 
4. โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 จำนวน 3 ราย 
5. โรงพยาบาลกรุงเทพ จำนวน 2 ราย 
6. โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 1 ราย 
7. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 ราย 
8. โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 1 ราย


ภาพกิจกรรม:

เดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุเรือโดยสารในคลองแสนแสบ  เดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุเรือโดยสารในคลองแสนแสบ  เดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุเรือโดยสารในคลองแสนแสบ    เดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุเรือโดยสารในคลองแสนแสบ  เดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุเรือโดยสารในคลองแสนแสบ  เดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุเรือโดยสารในคลองแสนแสบ  เดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุเรือโดยสารในคลองแสนแสบ  เดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุเรือโดยสารในคลองแสนแสบ  เดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุเรือโดยสารในคลองแสนแสบ  เดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุเรือโดยสารในคลองแสนแสบ  เดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุเรือโดยสารในคลองแสนแสบ  เดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุเรือโดยสารในคลองแสนแสบ   

back to top