th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 กรมเจ้าท่า
(25-01-2559)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ รุ่นที่ 10 พร้อมกับมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมาย “พยุหรักษ์” ให้แก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 40 ท่าน เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องศรีพระยา ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 กรมเจ้าท่า  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 กรมเจ้าท่า  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 กรมเจ้าท่า    นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 กรมเจ้าท่า 

back to top