th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค “พิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖”
(10-08-2558)กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค เรื่อง พิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตาม การบังคับใช้ และการดำเนินงานเข้าเป็นภาคีพิธีสารอนุสัญญาลอนดอน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถ.พระราม ๓ กรุงเทพฯ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงา

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค “พิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖”  กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค “พิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖”  กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค “พิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖”  กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค “พิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖”  กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค “พิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖” 


เอกสารแนบ:


2841-001.pdf
back to top