th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี
(23-07-2558)

กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาเพชรบุรี จัดฝึกอบรมอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีชชะอำ เพชรบุรี โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัยเป็นประธานในพิธี ดร.ไกร บุญ บันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานร่วม ทั้งนี้มีประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ชายหาดชะอำเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี  กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี  กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี    กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี  กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี  กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี  กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี  กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี  กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี 

back to top