th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่าจัดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ...
(29-05-2558)เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ที่ปรึกษาเศรษฐกิจด้านการขนส่งทางน้ำ กระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ โดยมี นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า, นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน นายวิทยา ยาม่วง ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ โรงแรมยู สาทร

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่าจัดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ...  กรมเจ้าท่าจัดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ...  กรมเจ้าท่าจัดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ...    กรมเจ้าท่าจัดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ...  กรมเจ้าท่าจัดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ...  กรมเจ้าท่าจัดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ...  กรมเจ้าท่าจัดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ...  กรมเจ้าท่าจัดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ...  กรมเจ้าท่าจัดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ...  กรมเจ้าท่าจัดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ...  กรมเจ้าท่าจัดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ...  กรมเจ้าท่าจัดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ...  กรมเจ้าท่าจัดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ...  กรมเจ้าท่าจัดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ...  กรมเจ้าท่าจัดโครงการสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ... 

back to top