th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย)เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ฯ
(10-03-2558)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย)เป้นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย)เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมายในอำนาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่า ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 วันที่ 9 มีนาคม 2558

ภาพกิจกรรม:

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย)เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ฯ  รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย)เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ฯ  รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย)เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ฯ 

back to top