th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย พร้อมคณะเดินทางเร่งรัดและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง
(28-01-2558)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย พร้อมคณะเดินทางเร่งรัดและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง

วันที่ 28 มกราคม 2558 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย พร้อมคณะเดินทางเร่งรัดและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง ในส่วนของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกอบด้วย 4 งานหลัก ดังนี้ 

1.การออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่
2.การอนุญาตให้คนทำการงานในเรือประมงตามมาตรา 285
3.การควบคุมเรือเข้าออกของเรือประมง
4.การตรวจตราปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

พื้นที่ในการออกตรวจของคณะ ได้แก่ พื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 คือ จังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง  โดยเริ่มต้นการตรวจในวันที่ 28 มกราคม 2558  ในพื้นที่จังหวัด ณ ท่ากัลปังหาตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และการออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  และส่วนของพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อน ณ บ้านหัวแหลม ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  และกรมเจ้าท่าได้จัดชุดเฉพาะกิจจากส่วนกลาง(ส่วนการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ) ออกตรวจตราปราบปรามและบังคับใช่กฎหมายในพื้นที่จังหวัดตั้งแต่วันที่ 26-30 มกราคม 2558


ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย พร้อมคณะเดินทางเร่งรัดและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย พร้อมคณะเดินทางเร่งรัดและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย พร้อมคณะเดินทางเร่งรัดและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง    นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย พร้อมคณะเดินทางเร่งรัดและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง 

back to top