th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า โดยสำนักนำร่อง จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล “เจ้าท่า 2557”
(01-08-2557)       กรมเจ้าท่า โดยสำนักนำร่อง จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล “เจ้าท่า 2557” เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ชมรมข้าราชการบำนาญและชมรมกอล์ฟกรมเจ้าท่า เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ สนามกอล์ฟ เพร็สซิเด็นท คันทรี คลับ กรุงเทพฯ โดยมี       นายจำรูญ  ตั้งไพศาลกิจ อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน และนายณัฐ  จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย และคณะ           ให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า โดยสำนักนำร่อง จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล “เจ้าท่า 2557”   กรมเจ้าท่า โดยสำนักนำร่อง จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล “เจ้าท่า 2557”   กรมเจ้าท่า โดยสำนักนำร่อง จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล “เจ้าท่า 2557”     กรมเจ้าท่า โดยสำนักนำร่อง จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล “เจ้าท่า 2557”   กรมเจ้าท่า โดยสำนักนำร่อง จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล “เจ้าท่า 2557”   กรมเจ้าท่า โดยสำนักนำร่อง จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล “เจ้าท่า 2557”   กรมเจ้าท่า โดยสำนักนำร่อง จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล “เจ้าท่า 2557”   กรมเจ้าท่า โดยสำนักนำร่อง จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล “เจ้าท่า 2557”   กรมเจ้าท่า โดยสำนักนำร่อง จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล “เจ้าท่า 2557”  

back to top