th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่าจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ความรู้ด้านการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
(30-07-2557)เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 กรมเจ้าท่าจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ความรู้ด้านการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยมีนางจิราภรณ์ จันทร์ศิริ รองอธิบดี ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม และนายบัณฑิต ธีระกุล หัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า.

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่าจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ความรู้ด้านการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา   กรมเจ้าท่าจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ความรู้ด้านการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา   กรมเจ้าท่าจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ความรู้ด้านการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา   กรมเจ้าท่าจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ความรู้ด้านการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา   กรมเจ้าท่าจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ความรู้ด้านการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา   กรมเจ้าท่าจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ความรู้ด้านการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา   กรมเจ้าท่าจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ความรู้ด้านการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา   กรมเจ้าท่าจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ความรู้ด้านการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา   กรมเจ้าท่าจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ความรู้ด้านการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา   กรมเจ้าท่าจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ความรู้ด้านการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา  

back to top